אמנות

  • רישום

    במה נבדל הציור מהרישום? הציור הוא בעיקרו שימוש בכתמי צבע וצורות, הרישום הוא טכניקה בה אני משתמשת בעפרונות וגירים, וייחודו הוא שימוש בקווים וצורות, ויצירת משטחים של אור וצל היוצרים תמונה ברורה.

  • ציור

    כשאנו מתבוננים בציור המבט שלנו מרותק לצבע, לצורה, למרקם, למיקום במרחב ולנושא הציור או הערפול שלו. אנו חווים חוויה פיזית של הנאה אסתטית או לעיתים רצון עז לפענח.

© כל הזכויות שמורות לשרון שמע עמר